Tarieven & pakketten

Bekijk hier de tarieven per BSO/KDV-locatie:

Voor uitleg over de tarieven, klik hier

Amsterdam
+

Tarievenoverzicht per pakket 2018

Soort Basistarief 2018 Toeslag huisvesting Amsterdam Toeslag Reggio, Kunst Korting 2e en meerdere kinderen Korting woensdag- en vrijdagmiddag
52 weken pakket € 7,25 2,5% 0,5% -1,5% -1%
40 weken pakket € 8,22 2,5% 0,5% -1,5% -1%
12 weken pakket € 8,63 2,5% 0,5% -1,5% -1%
8 weken pakket € 8,91 2,5% 0,5% -1,5% -1%

Overzicht tarieven per locatie Amsterdam 2018
Locatie 52 weken 40 weken 12 weken vakantie 8 weken vakantie
BSO BOOMSSPIJKER € 7,43 € 8,42 € 8,84 € 9,13
BSO CAMELOT € 7,43 € 8,42 € 8,84 € 9,13
BSO KRAAI € 7,43 € 8,42 € 8,84 € 9,13
BSO PLANCIUS € 7,43 € 8,42 € 8,84 € 9,13
BSO PLATANEN
Incl. REGGIO-toeslag
€ 7,46 € 8,45 € 8,89 € 9,17
BSO PLATANEN 101
Incl. REGGIO-toeslag
€ 7,46 € 8,45 € 8,89 € 9,17
BSO PIRAMIDE € 7,43 € 8,42 € 8,84 € 9,13
BSO WATERVAL € 7,43 € 8,42 € 8,84 € 9,13
BSO
WESTERDOK
Incl. ATELIER-toeslag
€ 7,46 € 8,45 € 8,89 € 9,17

Voor meer informatie bel onze planning: 020 662 1102

Beverwijk
+
  • BSO de Duinhut
  • BSO het Kompas

Tarievenoverzicht per pakket 2018

Soort Basistarief 2018 Korting 2e en meerdere kinderen Korting woensdag- en vrijdagmiddag
52 weken pakket € 7,19 -1,5% -1%
40 weken pakket € 8,15 -1,5% -1%
12 weken pakket € 8,56 -1,5% -1%
8 weken pakket € 8,84 -1,5% -1%
Tarievenoverzicht per locatie Beverwijk 2018
Locatie 52 weken 40 weken 12 weken vakantie 8 weken vakantie
BSO DE DUINHUT € 7,19 € 8,15 € 8,56 € 8,84
BSO HET KOMPAS € 7,19 € 8,15 € 8,56 € 8,84
  • KDV de Giraf

Tarievenoverzicht per pakket 2018

Soort Basistarief 2018 Korting 2e en meerdere kinderen Korting woensdag- en vrijdagmiddag
Hele dagopvang € 7,42 -1,5% -1%
Halve dagopvang € 7,56 -1,5% -1%

Voor meer informatie bel onze planning: 020 662 1102

Capelle a/d IJssel
+

Tarievenoverzicht per pakket 2018

Soort Basistarief 2018 Korting 2e en meerdere kinderen Korting woensdag- en vrijdagmiddag
52 weken pakket € 7,19 -1,5% -1%
40 weken pakket € 8,15 -1,5% -1%
12 weken pakket € 8,56 -1,5% -1%
8 weken pakket € 8,84 -1,5% -1%

Tarievenoverzicht BSO CSV 2018
Locatie 52 weken 40 weken 12 weken vakantie 8 weken vakantie
BSO CSV € 7,19 € 8,15 € 8,56 € 8,84

Voor meer informatie bel onze planning: 033 258 8684

Ermelo
+

Tarievenoverzicht per pakket 2018

Soort Basistarief 2018 Korting 2e en meerdere kinderen Korting woensdag- en vrijdagmiddag
52 weken pakket € 7,19 -1,5% -1%
40 weken pakket € 8,15 -1,5% -1%
12 weken pakket € 8,56 -1,5% -1%
8 weken pakket € 8,84 -1,5% -1%

Tarievenoverzicht BSO de Beatrix 2018
Locatie 52 weken 40 weken 12 weken vakantie 8 weken vakantie
BSO de Beatrix € 7,19 € 8,15 € 8,56 € 8,84

Voor meer informatie bel onze planning: 033 258 8684

Oudenbosch
+

Tarievenoverzicht per pakket 2018

Soort Basistarief 2018 Korting 2e en meerdere kinderen Korting woensdag- en vrijdagmiddag
52 weken pakket € 5,85 -1,5% -1%
40 weken pakket € 6,72 -1,5% -1%
12 weken pakket € 7,35 -1,5% -1%
8 weken pakket € 7,35 -1,5% -1%

Tarievenoverzicht BSO de Klinkert 2018
Locatie 52 weken 40 weken 12 weken vakantie 8 weken vakantie
BSO de Klinkert € 5,85 € 6,72 € 7,35 € 7,35

Voor meer informatie bel onze planning: 033 258 8684

Pakketten kinderdagverblijf (KDV)

Bij het kinderdagverblijf kan een keuze worden gemaakt tussen een hele dag of een halve dag opvang.
Beide vormen van opvang worden alleen in contracten voor 52 weken per jaar aangeboden.

Pakketten buitenschoolse opvang (BSO)

Bij de buitenschoolse opvang kan er een keuze worden gemaakt uit de volgende pakketten:

Totaalpakket / 52 weken

Opvang tijdens 40 schoolweken en 12 vakantieweken en de schoolvrije/ studie- en marge dagen (op contractdagen).

Schoolweken pakket / 40 weken

Opvang tijdens 40 schoolweken en de schoolvrije dagen/ studie- en marge (op contractdagen).

Vakantieweken pakket / 12 weken

Opvang tijdens alle 12 vakantieweken per kalenderjaar (2 weken kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken
meivakantie, 6 weken zomervakantie, 1 week herfstvakantie).

Vakantieweken pakket / 8 weken

Opvang tijdens 8 vakantieweken per kalenderjaar (1 week kerstvakantie, 1 week voorjaarsvakantie, 2 weken
meivakantie, 3 weken zomervakantie, 1 week herfstvakantie).

Voorschoolse opvang

Opvang tijdens de 40 schoolweken.

Marge-uren (studiedagen)

Brood & Spelen berekent de gemiddelde marge-uren per school per jaar en telt deze op bij de reguliere opvanguren
per maand. Aan het eind van het jaar of bij beëindiging van het contract vindt er een herberekening plaats.

Meer informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u hier.