Kinderopvangtoeslag

U kunt bij de Overheid een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten van kinderopvang, de zogeheten Kinderopvangtoeslag.

De Kinderopvangtoeslag is gerelateerd aan het gezinsinkomen. Op basis van dit inkomen en het aantal verwerkte uren wordt de hoogte van de Kinderopvangtoeslag bepaald. Maandelijks wordt deze rond de 20e van de maand vooruit (voor de volgende maand) uitgekeerd.

Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ontvangt u van Brood & Spelen een jaaropgave. In dit overzicht zijn alle uren opgenomen die in het voorgaande jaar gefactureerd zijn. Op grond van deze jaaropgave maakt de Belastingdienst een definitieve jaarafrekening van de Kinderopvangtoeslag. De Wet Kinderopvang vraagt Brood & Spelen Kinderopvang gegevens aan te leveren voor de controle van de Kinderopvangtoeslag. Daarom zijn wij verplicht uw BSN-nummer en dat van uw kind(eren) te registreren.

Meer informatie over de Kinderopvangtoeslag kunt u vinden op www.toeslagen.nl. Hier kunt u ook terecht om een proefberekening te maken en een indicatie te krijgen van de hoogte van het bedrag dat u aan Kinderopvangtoeslag kunt krijgen.

Bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag wordt het Landelijk Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen-nummer (LRKP-nummer) gevraagd. Dit nummer vindt u op de locatie-pagina of op het contract dat wij u toesturen. Ook kunt u dit nummer terugvinden op de website van de Overheid www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Berekenwijze opvanguren

Op basis van de opvangtijden in het contract, wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang u gemiddeld per maand afneemt. Om die reden wordt het aantal opvanguren op jaarbasis vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.

Rekenvoorbeeld opvanguren kinderdagverblijf

 • Opvangtijd 07:30 tot 18:00 uur is 10,5 uur per dag.
 • 10,5 uur x 52 weken = 546 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 546 uur / 12 maanden = 45,5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.
 • Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang
52 wekenpakket:
 • Schoolweken opvangtijd 15:00 tot 18:30 uur is 3,5 uur per dag.
 • Vakantieweken opvangtijd 08:00 tot 18:30 uur is 10,5 uur per dag.
 • 3,5 uur x 40 schoolweken = 140 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 10,5 uur x 12 vakantieweken = 126 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 140 uur + 126 uur = 266 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 266 uur / 12 maanden = 22,17 uur per maand voor 1 dag opvang per week.

Berekenwijze opvanguren

Op basis van de opvangtijden in het contract wordt het aantal opvanguren op jaarbasis berekend. De Belastingdienst wil voor de Kinderopvangtoeslag graag weten hoeveel uur opvang u gemiddeld per maand afneemt. Om die reden wordt het aantal opvanguren op jaarbasis vervolgens gedeeld door 12 gelijke termijnen.

Rekenvoorbeeld opvanguren kinderdagverblijf
 • Opvangtijd 07:30 tot 18:00 uur is 10,5 uur per dag.
 • 10,5 uur X 52 weken = 546 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 546 uur / 12 maanden = 45,5 uur per maand voor 1 dag opvang per week.
Rekenvoorbeeld opvanguren buitenschoolse opvang

52 wekenpakket:

 • Schoolweken opvangtijd 15:00 tot 18:30 uur is 3,5 uur per dag.
 • Vakantieweken opvangtijd 08:00 tot 18:30 uur is 10,5 uur per dag.
 • 3,5 uur x 40 schoolweken = 140 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 10,5 uur x 12 vakantieweken = 126 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 140 uur + 126 uur = 266 uur per jaar voor 1 dag opvang per week.
 • 266 uur / 12 maanden = 22,17 uur per maand voor 1 dag opvang per week.