Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op onze veelgestelde vragen betreffende tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang.

 

Tussenschoolse opvang

Beslisboom

Om u te helpen beslissen of uw kind van 0 t/m 12 jaar naar school of de BSO kan komen verwijzen wij u graag door naar de beslisboom. Hier kunt u door middel van de vragen te beantwoorden bekijken of het verantwoord is om uw kind bij ons te brengen.

Algemeen

Welke TSO abonnementsvormen zijn er?

Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het overblijven:

  • Abonnement voor vaste dagen, wekelijks;
  • Abonnement voor in de even- of oneven weken;
  • Flexibel abonnement voor 1, 2 of 3 dagen per week. De dagen kunnen dan per week wisselen;
  • Incidentele opvang.

Inschrijven

Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. U kunt uw kind inschrijven via onze website, via inschrijven.

Let op: indien u gebruik wilt maken van automatische incasso is het belangrijk dat u bij het inschrijven alle gegevens invult, inclusief uw bankgegevens. Deze hebben wij nodig voor een automatische incasso.

Worden vrije dagen, schoolreisjes en vakanties doorbelast?

Wij factureren aan de hand van de schoolkalender. Vrije dagen, vakanties en activiteiten vanuit school zoals bijvoorbeeld schoolreisjes of sportdagen worden niet in rekening gebracht. Indien deze dagen nog niet bij ons bekend zijn op het moment dat de factuur wordt gemaakt, zullen deze dagen op de volgende factuur gecrediteerd worden. Ruilen van vrije dagen, studiedagen, etc. is dan ook niet mogelijk.

Als mijn kind niet aanwezig is op zijn/haar abonnementsdag, moet ik dan wel betalen?

Bij afwezigheid door bijvoorbeeld thuis eten of eten bij een vriendje zal deze dag wel aan u worden doorbelast.

Als mijn kind ziek is, moet ik dan toch betalen?

Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Is een kind langer dan 7 dagen ziek, dan worden de ziektedagen vanaf de achtste dag gecrediteerd op de eerstvolgende factuur.

Is het mogelijk een dag te ruilen?

Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Ruilen van vrije dagen, studiedagen, etc. is niet mogelijk.

Hoe kan ik het abonnement opzeggen of iets wijzigen?

Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 weken.

Facturatie

Krijg ik elke maand een factuur?

U ontvangt tweemaandelijks een factuur.

Hoe wordt een abonnement gefactureerd?

Abonnementen worden vooraf gefactureerd. U ontvangt uw factuur per e-mail. Zesmaal per jaar ontvangt u per e-mail uw factuur voor het overblijven.

Facturering van de abonnementen vindt plaats op basis van het aantal overblijfdagen dat wordt aangeboden in de betreffende periode. Dit aantal dagen wordt bepaald aan de hand van de kalender zoals die aan het begin van het jaar is ontvangen van school.

Hoe wordt incidentele opvang gefactureerd?

Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd. U ontvangt uw factuur per e-mail. Zesmaal per jaar ontvangt u per e-mail uw factuur voor het overblijven.

Waarom betaal ik factuurkosten?

Indien u niet heeft gekozen voor automatische incasso, hanteren wij € 5,00 administratiekosten per factuur.

 

Buitenschoolse opvang

Opzeggen BSO

Als u uw contract wilt beëindigen geldt daarvoor een opzegtermijn van één maand. Ook bij een gedeeltelijke opzegging. Deze opzegtermijn gaat één maand na de opzegdatum in. Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren per e-mail of per post.