Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op veel van onze veelgestelde vragen betreffende tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Corona

Om u te helpen beslissen of uw kind van 0 t/m 12 jaar naar school of BSO kan komen verwijzen we u graag door naar onderstaande (ver)nieuw(d)e regelgeving d.m.v. de beslisboom. Hier kunt u d.m.v. de vragen te beantwoorden bekijken of het verantwoord is om uw kind bij ons te brengen.

Er zijn twee beslisbomen in verschillende leeftijdscategorieën, de uitkomst is afhankelijk van de leeftijd. Wij gaan er van uit dat een ieder zijn of haar verantwoordelijkheid zal nemen, dit om de gezondheid te bewaken van alle kinderen en de medewerkers van Brood & Spelen.

Beslisboom ‘neusverkouden kinderen toelaten op de kinderopvang/school beschikbaar:

Nederlandse versie: Beslisboom neusverkouden kind 0 t/m 12 jaar

English version: Decision three nasal cold child  0 -12 years

 

Algemeen

Welke abonnementsvormen TSO zijn er?

Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het overblijven:

  • Abonnement voor vaste dagen, wekelijks.
  • Abonnement voor in de even- of oneven weken.
  • Flexibel abonnement voor 1, 2 of 3 dagen per week. De dagen kunnen dan per week wisselen.
  • Een strippenkaart: deze bevat 6 strippen en vooral geschikt voor incidenteel overblijven.

Hoe lang is een strippenkaart geldig?                                                                                                           

Elke strippenkaart bestaat uit 6 strippen en is vooral geschikt voor incidenteel overblijven. De strippenkaart blijft geldig t/m groep 8 of zolang het overblijven op de school door Brood & Spelen wordt verzorgd. Zodra de strippenkaart vol is, wordt er automatisch een nieuwe strippenkaart klaargezet.

Worden niet-gebruikte strippen gecrediteerd?        

Overgebleven strippen worden niet terugbetaald indien deze niet gedurende de schoolperiode worden opgemaakt.

Worden vrije dagen, schoolreisjes en vakanties doorbelast?

Wij factureren aan de hand van de schoolkalender. Vrije dagen, vakanties en activiteiten vanuit school zoals bijvoorbeeld schoolreisjes of sportdagen worden niet in rekening gebracht. Indien deze dagen nog niet bij ons bekend zijn op het moment dat de factuur wordt gemaakt, zullen deze dagen op de volgende factuur gecrediteerd worden. Ruilen van vrije dagen, studiedagen etc. is dan ook niet mogelijk.

Als mijn kind niet aanwezig is op zijn/haar abonnementsdag, moet ik dan wel betalen?

Bij afwezigheid door bijvoorbeeld thuis eten of eten bij een vriendje zal deze dag wel aan u worden doorbelast.

Als mijn kind ziek is, moet ik dan toch betalen?

Afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte wordt vanaf de eerste ziektedag gecrediteerd. De ziektedagen worden op de eerst volgende factuur gecrediteerd.

 Is het mogelijk een dag te ruilen?

Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Ruilen van vrije dagen, studiedagen etc. is niet mogelijk.

Is het mogelijk om met meerdere kinderen uit een gezin gebruik te maken van één strippenkaart?

Ieder kind dient een eigen strippenkaart te hebben. De strippenkaart is gedurende de gehele schoolperiode van het kind geldig, of zolang het overblijven op de school door Brood & Spelen wordt verzorgd.

Hoe kan ik opzeggen of iets wijzigen?

Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van twee weken.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 weken.

Facturatie          

Krijg ik elke maand een factuur?

U ontvangt tweemaandelijks een factuur.

Hoe wordt een abonnement gefactureerd?

Abonnementen worden vooraf gefactureerd. U ontvangt uw factuur per e-mail. Zesmaal per jaar ontvangt u per e-mail uw factuur voor het overblijven.

Facturering van de abonnementen vindt plaats op basis van het aantal overblijfdagen dat wordt aangeboden in de betreffende periode. Dit aantal dagen wordt bepaald aan de hand van de kalender zoals die aan het begin van het jaar is ontvangen van school.

 Hoe wordt een strippenkaart gefactureerd?

Strippenkaarten worden achteraf gefactureerd. U ontvangt uw factuur per e-mail. Zesmaal per jaar ontvangt u per e-mail uw factuur voor het overblijven.

Waarom betaal ik factuurkosten?

Indien u niet heeft gekozen voor automatische incasso, hanteren wij € 5,00 factuurkosten per factuur.