Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u antwoord op veel van onze veelgestelde vragen betreffende tussenschoolse opvang en buitenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang

Hoe gaat het met de facturatie met de tussenschoolse opvang vanaf 8 februari?

Uiteraard betaalt u niet voor de periode waarin uw kind door de sluiting van de school geen gebruik maakt van de tussenschoolse opvang. Zou uw kind normaal gesproken op donderdag 17 en/of vrijdag 18 december nog gebruik hebben gemaakt van de tussenschoolse opvang, dan krijgt u deze overblijfbeurten gecrediteerd op de eerstvolgende factuur in het nieuwe jaar.

Is de tussenschoolse opvang op uw school wel gestart vanaf 8 februari?

U ontvangt dan begin maart de factuur van de tussenschoolse opvang over de weken in februari en maart 2021.

Mocht het antwoord op uw vraag hier niet tussen staan, neem dan gerust contact met ons op.

Beslisboom

Om u te helpen beslissen of uw kind van 0 t/m 12 jaar naar school of BSO kan komen verwijzen we u graag door naar de beslisboom. Hier kunt u d.m.v. de vragen te beantwoorden bekijken of het verantwoord is om uw kind bij ons te brengen.

Algemeen

Welke abonnementsvormen TSO zijn er?

Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het overblijven:

  • Abonnement voor vaste dagen, wekelijks.
  • Abonnement voor in de even- of oneven weken.
  • Flexibel abonnement voor 1, 2 of 3 dagen per week. De dagen kunnen dan per week wisselen.
  • Incidentele opvang.

Inschrijven

Alle kinderen die overblijven moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. U kunt uw kind inschrijven via onze website, via inschrijven.

Let op: indien u gebruik wilt maken van automatische incasso is het belangrijk dat u bij het inschrijven alle gegevens invult, inclusief uw bankgegevens. Deze hebben wij nodig voor een automatische incasso.

Worden vrije dagen, schoolreisjes en vakanties doorbelast?

Wij factureren aan de hand van de schoolkalender. Vrije dagen, vakanties en activiteiten vanuit school zoals bijvoorbeeld schoolreisjes of sportdagen worden niet in rekening gebracht. Indien deze dagen nog niet bij ons bekend zijn op het moment dat de factuur wordt gemaakt, zullen deze dagen op de volgende factuur gecrediteerd worden. Ruilen van vrije dagen, studiedagen etc. is dan ook niet mogelijk.

Als mijn kind niet aanwezig is op zijn/haar abonnementsdag, moet ik dan wel betalen?

Bij afwezigheid door bijvoorbeeld thuis eten of eten bij een vriendje zal deze dag wel aan u worden doorbelast.

Als mijn kind ziek is, moet ik dan toch betalen?

Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Is een kind langer dan 7 dagen ziek, dan worden de ziektedagen vanaf de achtste dag gecrediteerd op de eerst volgende factuur.

 Is het mogelijk een dag te ruilen?

Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Ruilen van vrije dagen, studiedagen etc. is niet mogelijk.

Hoe kan ik opzeggen of iets wijzigen?

Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van 2 weken.

Facturatie          

Krijg ik elke maand een factuur?

U ontvangt tweemaandelijks een factuur.

Hoe wordt een abonnement gefactureerd?

Abonnementen worden vooraf gefactureerd. U ontvangt uw factuur per e-mail. Zesmaal per jaar ontvangt u per e-mail uw factuur voor het overblijven.

Facturering van de abonnementen vindt plaats op basis van het aantal overblijfdagen dat wordt aangeboden in de betreffende periode. Dit aantal dagen wordt bepaald aan de hand van de kalender zoals die aan het begin van het jaar is ontvangen van school.

 Hoe wordt incidentele opvang gefactureerd?

Incidentele opvang wordt achteraf gefactureerd. U ontvangt uw factuur per e-mail. Zesmaal per jaar ontvangt u per e-mail uw factuur voor het overblijven.

Waarom betaal ik factuurkosten?

Indien u niet heeft gekozen voor automatische incasso, hanteren wij € 5,00 administratie kosten per factuur.

Buitenschoolse opvang

Opzeggen BSO

Als u uw contract wilt beëindigen geldt daarvoor een opzegtermijn van een maand. Ook bij een gedeeltelijke opzegging. Deze opzegtermijn gaat een maand na de opzegdatum in. Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren per email of per post.

Corona

Hierbij de meeste gestelde vragen vanaf 8 februari 2021.

Buitenschoolse opvang 

Hoe gaat het met de buitenschoolse opvang vanaf 8 februari

Onze buitenschoolse opvang is gesloten voor reguliere opvang. De BSO biedt wel noodopvang voor kwetsbare kinderen en/of voor kinderen van wie ouders in cruciale beroepen werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Voor een overzicht van cruciale beroepen klik op deze link: Overzicht cruciale beroepen tijdens lockdown. Houdt u er rekening mee dat onze medewerkers u kunnen en mogen vragen om aan te tonen in welke sector u werkzaam bent.

De noodopvang is alleen voor kinderen van ouders die een contract bij onze BSO hebben en voor het aantal afgesproken contracturen.

Wanneer zijn wij geopend voor noodopvang?

De BSO biedt noodopvang tijdens de reguliere openingsdagen en -tijden. Dat houdt in dat de BSO tijdens de vakantie de hele dag geopend is en tijdens schoolweken na schooltijd. Wij halen de kinderen die noodopvang hebben tijdens schooluren op als de BSO-tijd is aangebroken.

Hoe kunt u dit regelen?

Wilt u gebruik van de noodopvang, dan kunt u contact opnemen met de locatiecoördinator van uw BSO.

Hoe gaat het in deze periode met de facturatie?

Net als in het voorjaar van 2020 is ook tijdens deze periode de compensatieregeling van toepassing. Alle ouders ontvangen, net als na afloop van de vorige lockdown, hun eigen bijdrage tot de fiscale maximum uurprijs over hun contracturen terug via de SVB. U wordt dus achteraf gecompenseerd voor de periode waarin de BSO gesloten is. Wij willen u vriendelijk verzoek de facturen gewoon te betalen.

Indien u geen gebruik maakt van de noodopvang of minder dan 50% van uw contracturen wordt  het bedrag boven de fiscale maximum uurprijs door Brood & Spelen gecompenseerd. U ontvangt dus 100% compensatie.

Indien u 50% of meer van uw contracturen gebruik maakt van de noodopvang, ontvangt u via de SVB de eigen bijdrage tot de fiscale maximum uurprijs terug. Het bedrag boven de fiscale maximum uurprijs wordt niet gecompenseerd door Brood & Spelen.