Noodopvang

Bent u op zoek naar een partner die u kan ondersteunen met noodopvang?

In tijden van corona wordt er veel flexibiteit gevraagd van scholen. Door het thuisonderwijs neemt de roep op noodopvang toe. Ouders al dan niet in cruciale beroepen kunnen de combinatie van werk en thuisonderwijs nog maar moeilijk combineren. Gelijktijdig wordt de druk op scholen die al enorm is groter. Scholen geven veel meer online les, maar moeten daarnaast ook nog noodopvang verzorgen. Een zware taak die moeilijk uitvoerbaar lijkt.

Brood & Spelen kan helpen met praktische oplossingen die het uitvoeren van alle taken net even wat makkelijker maken.

Noodopvang verzorgd door Brood & Spelen

Wij verzorgen normaal gesproken opvang tussen de middag en na schooltijd en werken met een groot team van vrijwilligers en coördinatoren. Veel van onze medewerkers zitten op dit moment ook thuis, omdat de scholen dicht zijn. Wij bieden graag ondersteuning aan basisscholen en kunnen noodopvang verzorgen voor de schooldag. Onze medewerkers begeleiden de kinderen op school en leerkrachten kunnen zich hierdoor volledig focussen op het geven van online onderwijs.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.

Contactformulier