Begeleiding van onze zomerweken

Waarschijnlijk is één van de belangrijkste vragen voor jou als ouder de vraag door wie onze zomerweken worden begeleid. We begrijpen dat heel goed en geven dan ook graag zoveel mogelijk informatie over de begeleiding van onze zomerweken. Mocht je nog aanvullende vragen hebben of gewoon graag eens met iemand van onze organisatie willen spreken, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

 

 

Wie zijn onze begeleiders?

We maken zoveel mogelijk gebruik van de overblijfkrachten die de tussenschoolse opvang verzorgen op onze scholen. Voor zowel de kinderen als de ouders zijn dit bekende gezichten, wat natuurlijk heel prettig is. Daarnaast maken we gebruik van de ervaren begeleiders van onze partner Vinea Vakanties.

Een begeleider is altijd minimaal 18 jaar oud. We werken ook met junior begeleiders, deze zijn minimaal 17 jaar oud en zijn altijd boventallig. Zij zorgen voor extra handjes op de groep.
Veel van onze begeleiders volgen een opleiding op het gebied van onderwijs, sport & bewegen of pedagogiek/psychologie of zijn werkzaam in deze werkvelden.

Aantal begeleiders

Het aantal begeleiders per groep is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen.

Bij groep 1 t/m 3 is er 1 begeleider per 5-8 kinderen
Bij groep 4 t/m 8 is er 1 begeleider per 6-9 kinderen

VOG

Al onze begeleiders en medewerkers zijn uiteraard in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Dit is een officieel overheidsdocument die alleen wordt afgegeven na een screening van de betreffende persoon.

Selectie

Voordat iemand als begeleider aan de slag mag op onze zomerweken wordt er eerst een kennismakingsgesprek gehouden. Hierin kijken we naar kwaliteiten als verantwoordelijkheidsgevoel, enthousiasme en ervaring met de leeftijdsgroep.
De gesprekken worden gevoerd door kantoormedewerkers en/of ervaren begeleiders.

Opleiding

Alle begeleiders volgen een meerdaagse opleiding waarin ze allerlei workshops volgen die hen helemaal voorbereiden op het begeleiden van onze zomerweken. Een aantal voorbeelden van onze workshops: groep & individu, voeding, ehbo, veiligheid en gedrag.

Begeleiding vanuit kantoor

Voorafgaand aan en tijdens de zomerweken is er veel en intensief contact tussen de verantwoordelijke manager(s) op het hoofdkantoor en de begeleiding ter plekke. Dit gebeurt door middel van tweewekelijkse evaluatiegesprekken via de telefoon, waarbij wordt gecheckt hoe het gaat, of er zich bijzonderheden voordoen en of de opvang verloopt via de kwaliteitseisen. Daarnaast brengen we ook regelmatig een bezoekje aan onze locaties.