Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer u kinderen heeft, weet u als ouder(s) dat daar veel kosten bij komen kijken. Het is fijn om te weten dat er regelingen zijn vanuit de overheid om u daarin wat tegemoet te komen.

Wanneer uw kind gebruikt maakt van kinderopvang (o.a. buitenschoolse opvang) kunt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Hiermee is het mogelijk een bijdrage terug te krijgen in de kosten, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

BSO CSV

Belangrijke punten kinderopvangtoeslag:

Wat zijn de voorwaarden?

Het is goed om te weten dat u de kinderopvangtoeslag niet automatisch krijgt. Die moet u zelf aanvragen. Om kinderopvangtoeslag te ontvangen moeten u en uw eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen. Lees hier welke.

De belangrijkste voorwaarde is dat u allebei werkt, een reïntegratietraject volgt of een studie of inburgeringscursus doet. Wanneer dit niet het geval is, dan heeft u géén recht op kinderopvangtoeslag. Ook is het belangrijk dat zowel u als uw eventuele toeslagpartner de Nederlandse nationaliteit hebben of een geldige verblijfsvergunning.

Overige aanvullende voorwaarden:
  • De kinderopvang waar u een contract mee heeft is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang.
  • Er moet een contract zijn van de kinderopvang ondertekend door de kinderopvang en ouder(s). Hierin staan een aantal vaste gegevens: de uurprijs van de opvang, het aantal uren opvang per jaar, en de ingangs- en einddatum van de opvang.
  • Een gedeelte van de kosten van de opvang betaalt uzelf. Dit is de eigen bijdrage. Bij een controle moet u met bankafschriften aan kunnen tonen dat u de eigen bijdrage hebt betaald. Heeft dit niet gedaan, dan moet u alle ontvangen kinderopvangtoeslag terugbetalen aan de Belastingdienst.
  • U ontvangt kinderbijslag of pleegouderbijdrage, of u betaalt mee aan het levensonderhoud van uw kind. Voor het laatste punt is een minimale bijdrage per kwartaal vereist.
  • Uw kind gaat nog niet naar het voortgezet onderwijs.
  • Uw kind staat ingeschreven op jouw persoonlijke woonadres.
  • Uw kind kan buitenschoolse opvang krijgen tot de 1e dag van de maand waarop hij naar het voortgezet onderwijs gaat. Daarna kunt u geen kinderopvangtoeslag meer krijgen.

De voorwaarden zijn een eis om hiervoor in aanmerking te komen en een bijdrage te ontvangen. Er worden veel controles door de Belastingdienst uitgevoerd. Er is de mogelijkheid dat er aan ouders gevraagd wordt om het contract en de eigen betalingen aan de opvang in te sturen. Mocht dit niet kloppen is het mogelijk dat u het terug moet betalen.

Als blijkt dat u niet aan de voorwaarden voor toeslag voldoet, moet u alle ontvangen toeslag terugbetalen aan de Belastingdienst. Wanneer u niet in aanmerking komt voor deze kinderopvangtoeslag, maar wel opvang nodig voor uw kind heeft? Dan is het ook mogelijk om hierbij hulp te krijgen van de gemeente. In sommige gevallen heeft u recht op een bijdrage vanuit de Sociale Dienst, bijvoorbeeld op basis van Bijzondere Bijstand of een sociaal-medische indicatie.

Wat is de hoogte van de kinderopvangtoeslag?

De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt o.a. af van uw eigen inkomen, hoeveel kinderen u heeft én van de kosten die u maakt voor de opvang. Gaan er meerdere kinderen naar de opvang? Dan is mogelijk dat er een groter deel van de opvangkosten vergoed wordt. Hiervoor kijken ze naar uw inkomen.

Er zijn ook andere voorwaarden van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag.

  • Het aantal uren dat u of uw toeslagpartner werkt. Per kind is er een maximum aantal uren toeslag. Er wordt dan gekeken naar de ouder die het minst aantal uren per jaar werkt.
  • Wanneer u niet werkt, maar een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus volgt, dan is het ook mogelijk gedurende deze periode kinderopvangtoeslag te ontvangen.
  • Bij het berekenen van het maximum aantal uren waar u toeslag voor mag ontvangen, wordt onderscheid gemaakt tussen dagopvang en buitenschoolse opvang.
Voor hoeveel opvanguren krijg ik kinderopvangtoeslag?

Het aantal uren dat u vergoed krijgt, hangt af van het aantal uren dat u werkt. Meestal kunt u alle opvanguren gewoon meetellen. Maar niet altijd. Bijvoorbeeld als u of uw toeslagpartner weinig uren werkt.

Bekijk hier hoeveel opvanguren uw vergoed krijgt.

Proefberekening

Wilt u weten hoeveel toeslag u terug kunt krijgen aan kinderopvang? Maak hier een proefberekening

Maximum uurtarief

Wanneer het maximale aantal uren bepaald is voor u, wordt er gekeken naar de uurprijs die de opvangorganisatie rekent. De Belastingdienst heeft voor verschillende opvangvormen een maximumuurtarief bepaald, en er wordt tot maximaal deze uurprijs vergoed. Alles wat boven deze grens valt, is automatisch voor uw eigen rekening.

Meestal bestaat de rekening uit twee delen. Een deel dat vanuit de kinderopvangtoeslag betaald wordt, en een deel dat u zelf moet betalen: uw eigen bijdrage. De uren die buiten het vastgestelde maximum aantal opvanguren vallen en het gedeelte tarief dat boven het maximumuurtarief valt, moet u zelf betalen.

Wanneer wordt de toeslag uitbetaald?

U krijgt de kinderopvangtoeslag rond de 20e van de maand uitbetaald voor de volgende maand. Als voorbeeld, op 20 augustus ontvangt u de toeslag voor de opvanguren van de maand september.

In principe wordt de toeslag op uw eigen rekening gestort en moet u dit zelf, samen met uw eigen bijdrage, overmaken naar de opvangorganisatie. De Belastingdienst kan de toeslag ook rechtstreeks naar de opvangorganisatie overmaken. De opvang verrekent dan de toeslag met de totale opvangkosten en u krijgt alleen een rekening voor uw eigen bijdrage.

Via ‘MijnToeslagen’ kunt u instellen dat de toeslag rechtstreeks aan de opvang wordt uitbetaald.

Vraag bij uw opvangorganisatie na of dit bij hen mogelijk is. Niet alle opvangorganisaties hebben deze overeenkomst met de Belastingdienst. Opvangorganisaties die deze mogelijk bieden, worden jaarlijks door een registeraccountant geaccrediteerd. Zo bent u ervan verzekerd dat de toeslag op de juiste plek terechtkomt. Als u van verschillende opvangorganisaties gebruikt maakt, bijvoorbeeld als één kind naar een kinderopvang gaat en één kind naar een gastouder, kunt u de toeslag niet rechtstreeks aan de opvang laten uitbetalen.

Wijzigingen doorgeven

Verandert er iets in uw leven? Heeft u bijvoorbeeld een nieuwe baan en bent u meer gaan verdienen? Of bent u pas gaan samenwonen? Vaak heeft zo’n verandering gevolgen voor uw toeslag. Het is belangrijk dat de Belastingdienst de juiste gegevens heeft voor terugbetaling. U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Dit zijn wijzigingen die van invloed zijn op de hoogte van de toeslag die u krijgt, en moet u zelf aan de Belastingdienst doorgeven.

Heeft u gedurende het jaar extra opvang afgenomen, dan heeft u waarschijnlijk niet deze extra uren tussentijds aan de Belastingdienst doorgegeven. Het is belangrijk dat u aan het einde van het jaar nogmaals de uren doorgeeft aan de Belastingdienst, aan de hand van de jaaropgave die u van de opvang ontvangt. Op die manier is het nog mogelijk voor die extra uren toeslag te ontvangen.

Wanneer er bij de definitieve berekening blijkt dat u geen recht had op toeslag of teveel hebt ontvangen, dan moet u het bedrag zelf terugbetalen. Vraag deze toeslag binnen 3 maanden na de start van de opvang aan, anders heeft u geen recht op toeslag voor de eerste maanden.

Lees hier meer over wijzigingen doorgeven.

Bijzondere situaties

Er is een aantal situaties, waarbij u niet direct aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag voldoet, maar deze toeslag toch nog kan ontvangen. Bijvoorbeeld als u na een scheiding co-ouder bent en zowel u als uw ex-partner een deel van de opvangkosten betalen. In dat geval kunt u toeslag aanvragen voor uw deel van de kosten en uw ex-partner kan hetzelfde doen. Gezamenlijk mogen jullie niet meer dan het maximum aantal uren afnemen.

Meer weten over bijzondere situaties kijk op de website van de Belastingdienst.