Miljoenen voor schoolbiebs en leescoaches

De leesvaardigheid en de interesse in lezen is de laatste jaren drastisch achteruit gegaan, om die reden trekt het kabinet 74 miljoen uit om het lezen op basisscholen aan te moedigen. Daarbij bieden schoolbiebs en leescoaches een goede uitkomst. Op Utrechtse basisschool De Kaleidoskoop weten ze al heel goed hoe het lezen weer een feestje kan worden. De school heeft niet alleen een eigen mini bibliotkeek maar krijgt ook hulp van de plaatselijke leesconsuleten uit de buurt bieb;

“Ik kom elke week vier uur op de school om de leerkrachten en leerlingen te helpen om een leuk passend boek te kiezen. Leesbevordering en leesplezier staan voorop.”, aldus een leesconsulent uit de regio. Om dit mogelijk te maken ontvangt de school geld van de overheid. Het Kabinet trekt nu 74 miljoen uit om het leesniveau en leesvaardigheid op basisscholen te verbeteren, dat is hard nodig; slechts de helft van de kinderen haalt aan het eind van het basisonderwijs niveau 2F, de minimale vaardigheid om mee te kunnen komen in de maatschappij, meldde de onderwijsinspectie vorig jaar nog.

“Er is echt werk aan de winkel. Het leesniveau van kinderen is gewoon niet goed genoeg”, zegt demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul.

Brood & Spelen wil naast TSO en Pleinwacht zich ook meer gaan richten op “Lezen op School”. Het initiatief zal komende tijd extra aandacht krijgen. Er zal worden gekeken waar de mogelijkheden liggen om samen te gaan werken op onze aangesloten basisscholen.