Mediawijs? Ik niet hoor!

Deze week is het de Week van de Mediawijsheid. Tegenwoordig zijn social media niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van ons én onze kinderen. Zij groeien op in een digitale wereld die zowel kansen biedt als gevaren met zich meebrengt. Aan ouders de belangrijke taak hun kinderen hierin op te voeden. Dit wordt ook wel mediaopvoeding genoemd. Mediaopvoeding maakt dat kinderen bewust en selectief met media leren omgaan. Maar hoe pak je dat nou aan als ouders? Hoe zorg je ervoor dat het mediagebruik van je kind(eren) leuk én veilig is?

De MediaDiamant is een handig hulpmiddel hierbij en is opgebouwd uit vijf kanten die samen de belangrijkste onderdelen van mediaopvoeding vormen: Plezier, Veilig, Samen, Inhoud en Balans. Hieronder bespreken we deze vijf kanten en geven we nuttige tips die je als ouder kunt toepassen om gezonde mediagewoontes te ontwikkelen en in gesprek te gaan met je kind.

mediawijsheid

1. Plezier

(Social) media zijn leuk! Kinderen gebruiken media om te ontspannen en plezier te hebben. Ze hebben via games en social media als Snapchat, Instagram en Whatsapp contact met hun leeftijdsgenoten. Om de mogelijkheden te verkennen en samen plezier te beleven hieronder twee tips:

Tip: Doe mee met je kind. Maak bijvoorbeeld samen een Musically of vlog. Het verplaatsen in de leefwereld van je kind maakt jou ook wijzer en helpt om met elkaar in gesprek te gaan.

Tip: Gebruik social media om contact met elkaar te hebben. Maak bijvoorbeeld een appgroep voor de familie.

2. Veilig

Natuurlijk brengen social media ook grote risico’s met zich mee zoals cyberpesten, virtuele diefstal en foto’s die in verkeerde handen terecht komen.

Tip: Bespreek met elkaar welke films, apps en games er worden gedownload.

Tip: Maak richtlijnen en afspraken over online gedrag. Stel grenzen en leg uit wat bepaald gedrag voor gevolgen kan hebben.

Tip: Durf in te grijpen. Je kind kan nog niet de gevolgen van zijn/haar mediagedrag overzien en heeft jouw begeleiding nodig. Kom je er zelf niet uit, vraag dan om hulp bij ervaringsdeskundigen of zoek online naar advies. Op mediaopvoeding.nl geven deskundigen antwoord op vragen over kinderen en media.

Tip: Maak gebruik van veiligheidsinstellingen en internetfilters. Zo kun je voorkomen dat kinderen geconfronteerd worden met zaken die niet geschikt voor ze zijn.

Tip: Gaat het toch mis? Stel je kind gerust en laat merken dat hij of zij altijd bij jou terecht kan. Attendeer hem of haar ook op meldknop.nl. Via deze website kan je anoniem je verhaal of een melding doen.

3. Samen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat veel praten over media aantoonbaar risicoverlagend werkt, mits het op de juiste manier gebeurt. Daarnaast is het belangrijk dat je als ouder het goede voorbeeld geeft en je probeert te verplaatsen in je kind.

Tip: Jouw mediagebruik is hét voorbeeld voor je kind. Wanneer je niet wilt dat er mobieltjes worden gebruikt tijdens het eten, geef dan zelf het goede voorbeeld.

Tip: Laat je kind uitleggen waar hij of zij mee bezig is en stel kritische vragen. Zo krijg je meer zicht in wat je kind online doet.

Tip: Het online magazine WIJS staat vol met tips over mediaopvoeding, mobieltjes, schermtijd en apps.

4. Inhoud

Weet welke media geschikt zijn voor de leeftijdscategorie en ontwikkelingsfase van je kind. Dit is positief voor de ontwikkeling.

Tip: Toets apps altijd op deze belangrijke criteria: geschiktheid, aantrekkelijkheid, betrouwbaarheid en gebruiksvriendelijk. Dit kan bijvoorbeeld via mediasmarties.nl.

5. Balans

Kinderen spenderen veel tijd aan social media. Maak je je zorgen over de hoeveelheid tijd die je kind achter het scherm doorbrengt?

Tip: Spreek af wanneer er geen gebruik gemaakt mag worden van media, bijvoorbeeld tijdens het huiswerk maken, het avondeten en voor het slapen gaan.

Tip: Bepaal een vaste plek waar mobieltjes neer worden gelegd als je kind gaat slapen of tijdens andere offline-tijd.

Meer informatie over mediaopvoeding en -gedrag vind je op deze website.

Bron: Mediawijsheid