Vrijwilligers voor de overblijf – de International French school in Amsterdam Zuid

Wij zijn op zoek naar enthousiaste actieve vrijwilligers die tegen vergoeding willen helpen met de overblijf op de International French school in Amsterdam- Zuid.

For the English text see below

Wat heeft Brood & Spelen jou te bieden?

 • Als vrijwilliger ontvang je een leuke vrijwilligersvergoeding per keer.
 • Als vrijwilliger werk je samen in een enthousiast team en heb je elk jaar een gezellig teamuitje.
 • Als vrijwilliger krijg je gratis trainingen. Hiervoor ontvang je certificaten.
 • Op de dagen dat je wordt ingezet betaal je geen overblijfkosten voor je kind(eren) op een school waar Brood & Spelen de overblijf verzorgt.

Werkdagen en -tijden

Wij zijn op zoek naar enthousiaste actieve vrijwilligers met veel energie, voor meerdere middagen in de week. Het helpen met de overblijf vindt plaats op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag, vaak tussen 11.35 en 13.15 uur.

Je bent als vrijwilliger bij Brood & Spelen in dienst en je hebt de volgende taken:

 • Zorgen voor de kinderen die tussen de middag op school eten.
 • Toezicht houden op de kinderen en hen begeleiden tijdens het eten, binnen- en buitenspelen.
 • Zorgen voor een overdracht naar de juf of meester van school.
 • Samen met het team ervoor zorgen dat de kinderen een fijne overblijf hebben waarbij we veiligheid, kwaliteit en plezier erg belangrijk vinden.
 • Begeleiden en organiseren van activiteiten.
 • Het is op deze school belangrijk dat je de Engelse taal goed spreekt. Franse taal is pre.

Solliciteer nu!

Ben jij enthousiast en heb je een hart voor kinderen? Geef je gegevens door via de button hieronder of stuur je naam, de school en je telefoonnummer naar werken@broodspelen.nl.

Aanmeldingsformulier

 

Volunteers for the lunch break – the International French school in Amsterdam South

We are looking for enthusiastic active volunteers who want to help with the lunch break at the International French school in Amsterdam-South for a fee.

What does Brood & Spelen have to offer you?

 • As a volunteer you will receive a nice fee for each time you volunteer.
 • As a volunteer you will work together in an enthusiastic team. You will have a fun team outing every year.
 • As a volunteer you will receive free training. You will receive certificates for this.
 • On the days that you are working, you don’t have to pay any accommodation costs for your child(ren) at a school where Brood & Spelen takes care of the lunch break.

Working days and times

We are looking for enthusiastic active volunteers for several afternoons a week. The lunch break takes place on Monday, Tuesday, Thursday and Friday at noon, often between 11:35 am and 1:15 pm.

You are employed by Brood & Spelen as a volunteer and you have the following tasks:

 • Taking care of the children who eat at school at lunchtime. Supervise the children while eating, playing indoors and outdoors.
 • Ensure a transfer to the teacher or master of the school.
 • Together with the team, we ensure that the children have a pleasant stay in which safety, quality and fun are very important to us.
 • Supervising and organizing activities.
 • It’s required that you speak the English language well. French language is preferred.

Apply Now!

Are you enthusiastic and do you like working with children? Enter your details via the button below or send your name, school and telephone number to werken@broodspelen.nl.

Application form