Pedagogisch beleidsmedewerker/Coach BSO

In de wet IKK is vanaf 2019 opgenomen dat elke kinderopvangorganisatie een Pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft. De landelijke functieomschrijving is nog in de maak. BSO Amsterdam wil op korte termijn al een start maken met de nieuwe functie en graag samen met de gekozen kandidaat de functie vormgeven.

Doel van de functie

Je levert een bijdrage aan de totstandkoming en invoering van pedagogisch beleid. Je geeft beleidsmatige adviezen en schrijft het beleid, waardoor zowel de interne als externe procedures optimaliseren. Daarnaast ondersteun en coach je de Pedagogisch Medewerkers bij het uitdragen van de pedagogische visie, het pedagogisch beleid en het pedagogisch werkplan. Je vertaalt dit beleid naar concrete situaties op de groep en coacht “on the job” de medewerkers. Ook signaleer je ontwikkelingen, knel- en verbeterpunten. Als pedagogisch beleidsmedewerker/coach houd je je bezig met verbeteren van de didactische en pedagogische kwaliteit op de werkvloer en daarmee aan de ontwikkeling van kinderen. Je kunt richtlijnen ontwikkelen om de kwaliteit van de opvang te meten en pedagogisch medewerkers te trainen, met als doel de medewerkers te leren hoe zij beter of op een pedagogisch verantwoorde manier met kinderen om kunnen gaan. Je schrijft dus beleid, implementeert beleid en coacht en inspireert medewerkers op de werkvloer. Alles om de inhoud te verbeteren en de kwaliteit hoog te houden. In deze rol werk je samen met onze locatiecoördinatoren.

 

Onze ideale kandidaat

Is creatief, energiek, ondernemend, initiatiefrijk, gedreven;

 • Heeft ervaring met beleidsontwikkeling en het schrijven van beleidsstukken en daarbij kennis van de hygiëne- en veiligheidseisen en regel- en wetgeving in de kinderopvang;
 • Heeft meerdere jaren ervaring binnen de kinderopvang en bij voorkeur aantoonbare coaching ervaring;
 • Heeft naast het coachen ook een passie voor het meewerken op de groep;
 • Beschikt over een vlotte pen en sterke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Beschikt over kennis van de ontwikkelingsfasen van het kind 4-13 jaar, waaronder de vier pedagogische doelen van Riksen Walraven en de pedagogische kaders kinderopvang;
 • Beschikt over kennis van de zes interactievaardigheden: sensitieve responsiviteit, respect voor autonomie, praten & uitleggen, structuur & continuïteit, ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties;
 • Is sterk in samenwerken, kan persoonsgericht coachen en is communicatief vaardig;
 • Kan de vinger op de zere plek leggen en weet om te gaan met emoties en weerstand.

 

Kwalificaties

Heeft een afgeronde, voor de kinderopvang gekwalificeerde, Hbo-opleiding (bv. SPH, Pedagogiek) of PW niveau 4 in combinatie met een bewijs van gevolgde scholing (of de bereidheid tot het volgen hiervan) op het terrein van coaching en/of pedagogiek kinderen 0-13 jaar

Wat kunnen wij je bieden?

 • Arbeidsvoorwaarden en salaris conform CAO Kinderopvang , schaal 8.
 • Een interessante, uitdagende en leuke functie voor 24 uur per week.
 • Ruimte om het verschil te maken op pedagogisch gebied en deze functie vorm te geven.
 • Gezellige collega’s en een informele werksfeer.
 • Een dienstverband voor bepaalde tijd, met de mogelijkheid tot vaste aanstelling.

 

Belangstelling?

Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 30 juni.

Onze ideale kandidaat kan starten per 1 juli 2018.

Reageer op deze vacature