Onze visie

Volgens ons zit de meerwaarde van kinderopvang in het aanbieden van een ontwikkelingsstimulerende omgeving waarin het beste van thuis, vrijetijdsbesteding en/of school bij elkaar komt. Een huiselijke omgeving waar kinderen zichzelf kunnen  zijn en tegelijkertijd kunnen ontdekken en beleven met als doel te groeien tot een  uniek mens dat zelfbewust, wereldwijs en sociaal in de wereld staat. Samenwerken speelt hierbij een belangrijke rol: pedagogisch medewerkers, vrijwilligers, kinderen, ouders, scholen, wijken en gemeenten, aanbieders van activiteiten dragen allemaal op unieke wijze bij aan de opvang en opvoeding van kinderen bij Brood & Spelen. Verschillende leeftijden, achtergronden, tradities, interesses en kwaliteiten komen samen en creëren een rijke en stimulerende omgeving voor de kinderen.