Onze medewerkers

De medewerkers van Brood & Spelen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zijn betrokken bij het kind en de ouders en weten wat er speelt. Onze medewerkers zetten zich vol overgave in om ervoor te zorgen dat de kinderen een leuke tijd hebben.

Al onze medewerkers zijn geschoold. Onze pedagogisch medewerkers en locatiecoördinatoren op de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang hebben een opleiding op MBO 3 niveau en zijn gecertificeerd bedrijfshulpverlener (BHV’er) en kinder EHBO. Ook hebben ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onze overblijfmedewerkers en coördinatoren op onze scholen hebben de basiscursus TSO gevolgd en hebben natuurlijk ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Daarnaast kijken wij naar de speciale talenten van medewerkers, zoals specialismen op het gebied van sport, dans, muziek, of kunst. Voor al onze medewerkers en vrijwilligers verzorgen we trainingen en scholing.

Wij zijn trots op onze vrijwilligers

Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Vaak draait de tussenschoolse opvang hier volledig op. Zij zorgen ervoor dat kinderen een leuke tijd hebben tussen de middag. We begeleiden onze vrijwilligers goed en verzorgen onder andere de volgende trainingen: Basiscursus TSO, Omgaan met opvallend gedrag, Spelen, Teampower en De vreedzame school. Deze trainingen bieden wij ook aan op scholen die de tussenschoolse opvang zelf organiseren.

Wij investeren in jong talent

Brood & Spelen richt zich ook op jong talent. We begeleiden stagiaires op locatie. Zo maken zij kennis met de praktijk en leren wij van hun frisse kijk op kinderopvang. De stagiaires ervaren de stages als leerzaam en komen vaak na de stage bij ons in dienst.