Medewerkers van Brood en Spelen

De medewerkers van Brood & Spelen hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel, zijn betrokken bij het kind en de ouders en weten wat er speelt. Onze medewerkers zetten zich vol overgave in om ervoor te zorgen dat de kinderen een leuke tijd hebben.

Onze medewerkers zijn échte professionals

Onze pedagogisch medewerkers zijn échte professionals. Wij hebben medewerkers in dienst met een sportopleiding of met een specialisatie in kunst, dans of buitenactiviteiten.  Maandelijks stellen wij een gevarieerd en uitdagend programma samen voor de verschillende leeftijden. Wij organiseren bijvoorbeeld beroepenweken met agenten en brandweermannen en activiteiten als theaterworkshops, judo clinics, streetdance, koken met kinderen, het verkennen van de natuur met een echte boswachter en nog heel veel meer avontuurlijks.

Al onze medewerkers zijn geschoold

Onze medewerkers hebben een pedagogische opleiding op minimaal MBO niveau 3, een EHBO diploma en zijn gecertificeerd BHV’er. Ook worden onze medewerkers jaarlijks getraind in het werken met de meldcode kindermishandeling. Ook hebben ze een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Onze overblijfmedewerkers en coördinatoren op onze scholen hebben de basiscursus TSO gevolgd en hebben natuurlijk ook een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

We blijven door ontwikkelen

Daarnaast kijken wij naar de speciale talenten van medewerkers, zoals specialismen op het gebied van sport, dans, muziek, of kunst. Voor al onze medewerkers en vrijwilligers verzorgen we trainingen en scholing.

Wij zijn trots op onze vrijwilligers

Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Vaak draait de tussenschoolse opvang hier volledig op. Zij zorgen ervoor dat kinderen een leuke tijd hebben tussen de middag. We begeleiden onze vrijwilligers goed en verzorgen onder andere de volgende trainingen: Basiscursus TSO, Omgaan met opvallend gedrag, Spelen, Teampower en De vreedzame school. Deze trainingen bieden wij ook aan op scholen die de tussenschoolse opvang zelf organiseren.

Wij investeren in jong talent

Brood & Spelen richt zich ook op jong talent. We begeleiden stagiaires op locatie. Zo maken zij kennis met de praktijk en leren wij van hun frisse kijk op kinderopvang. De stagiaires ervaren de stages als leerzaam en komen vaak na de stage bij ons in dienst.