Cursussen voor overblijfmedewerkers en pleinwachten

Bent u op zoek naar cursussen voor uw overblijfmedewerkers en/of pleinwachten om het kennisniveau op peil te houden? Brood & Spelen heeft verschillende cursussen ontwikkeld om de kwaliteit en zorg te verbeteren voor de tussenschoolse opvang en pleinwacht. Wij geven cursussen voor onze eigen medewerkers, maar we geven ook cursussen voor scholen die het overblijven of de pleinwacht zelf regelen.

 

Volgens de Rijksoverheid moet ten minste de helft van de overblijfkrachten op een school zijn geschoold. Uw medewerkers kunnen hiervoor een cursus volgen bij Brood & Spelen. Met onze cursussen stimuleren wij medewerkers om bewust te kijken naar hun manier van werken tijdens het overblijven. Door ze te prikkelen om door de ogen van een kind het overblijven te ervaren, neemt het plezier en de kwaliteit toe. Indien u zelf specifieke wensen en aandachtspunten heeft, die u graag terug ziet komen in een cursus kunt u dit aangeven. Wij bieden 5 verschillende cursussen aan:

1. Basiscursus TSO, dat doen we zo! / Basiscursus Pleinwacht, dat doen we zo!

Deze basiscursus is ontwikkeld voor een goede start van een nieuwe overblijf of pleinwacht. De medewerkers krijgen inzicht in de werkwijze en structuur van de tussenschoolse opvang of pleinwacht. Waarom doe je wat je doet? Wanneer je daar bewust van bent heeft dat effect op je rol als overblijfmedewerker of pleinwacht.

Doel = deelnemers bewust maken van hun eigen houding, communicatie en werkwijze.

2. Basiscursus en De wereld van de schoolkinderen

Deze basiscursus is voor overblijfmedewerkers met ervaring, die nieuwsgierig zijn naar de belevingswereld van een kind in de basisschoolleeftijd. Wat mag je verwachten van een kind, wat hoort bij de ontwikkeling en op welke wijze kan je verbinding maken met een kind? Een speelse en actieve cursus, waarin overblijfmedewerkers door middel van opdrachten inzicht krijgen op hun kijk op kinderen en manier van contact maken. Uiteraard is er ook veel aandacht voor structuur, werkwijze en afspraken.

Doel = het neerzetten van een stevige basis die nodig is voor een veilige en gezellige overblijf. Deelnemers bewust maken van hun eigen verwachtingen, houding, reactie en normen.

3. Omgaan met opvallend gedrag

Tijdens deze cursus gaan de overblijfmedewerkers eerst met elkaar in gesprek over wat opvallend  of ‘lastig’ gedrag is, aangezien dit voor iedereen anders is. Vervolgens wordt er gekeken welk gedrag op locatie te zien is. Het inbrengen en bespreken van een casus maakt, dat de cursus aansluit bij dat wat er speelt op locatie. Er wordt aandacht besteed aan het volgen van gedrag en het bespreken met medewerkers onderling.

Vraag je je weleens af hoe een kind met (of zonder een diagnose) de school en vooral de pauze ervaart, zodat je gedrag beter leert te begrijpen? Welke invloed heb jij als overblijfmedewerker, zodat jij een verandering kan maken? Dit is een cursus die de overblijfmedewerkers tips en tools geeft om beter in contact te komen met de kinderen.

Doel = deelnemers op een interactieve manier uitdagen om te kijken naar het gedrag van het kind, collega’s en zichzelf.

4. Positief omgaan met kinderen

Een cursus waarbij een stukje basiskennis en de werkwijze herhaald worden. Met als uitgangspunt  positief contact met kinderen maken en behouden. Door je te richten op groepsvorming en sfeer. Waarbij de methode, gedachtegoed en werkwijze van school een belangrijke rol kan spelen. Welk pestprotocol of methode hanteert school en op welke wijze kan deze worden doorgevoerd richting het overblijven? Ook wordt er aandacht besteed aan conflicthantering en eventueel een onderdeel casuïstiek.

Doel = het concreet maken van verwachtingen en ingaan op de samenwerking en de doorgaande lijn met school.

5. Spelen

Spelen is een actieve cursus, waarbij overblijfkrachten begrijpen waarom spel zo belangrijk is voor de kinderen. Daarnaast ervaren de overblijfmedewerkers hoe zij een sport of spel activiteit kunnen geven tijdens het overblijfmoment, door dit te doen met het team tijdens de cursus. Je leert tijdens deze cursus dat het ondanks het korte overblijfmoment heel goed mogelijk is om toch een leuk activiteiten programma aan de kinderen aan te bieden. Door de focus te leggen op ontspanning, plezier en uitleven, krijgen de kinderen ruimte om rustig de schoollessen in de middag weer op te pakken.

Doel = leren om kinderen te motiveren en ondersteunen tijdens de overblijf, zodat ze samen tot creatieve activiteiten komen.

Interesse in een vrijblijvend gesprek?

Klik op de onderstaande button en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contactformulier