Corona

Corona update 19 april

Welke consequenties heeft de opening van de basisscholen en buitenschoolse opvang voor de opvang van Brood & Spelen?

Tussenschoolse opvang: In overleg met school verzorgen wij op verschillende van onze scholen vanaf 8 februari weer reguliere TSO. Wilt u weten of op de school van uw kind(eren) TSO plaatsvindt, neem dan contact op met uw school.

Buitenschoolse opvang: Onze buitenschoolse opvang is weer geopend voor reguliere opvang.

Pleincoach: Alle pleincoach activiteiten in Amsterdam gaan gewoon door volgens de normale planning.

Beslisboom kinderopvang/school versie december 2022: Beslisboom alle leeftijden

Bekijk hier de meest gestelde vragen.