Privacy Statement Brood & Spelen

Wet- en regelgeving
Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum binnen de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving zal gelden.

Uiteraard mag u van Brood & Spelen verwachten dat wij zeer zorgvuldig met persoonsgegevens en privacy omgaan. Om die privacy te borgen en te beschermen is een privacyreglement opgesteld. Iedere medewerker bij Brood & Spelen moet werken volgens de richtlijnen die in dit reglement zijn beschreven. Hoe Brood & Spelen omgaat met uw privacy en gegevensbeheer kunt u hier lezen.

Lees ook andere artikelen van Brood & Spelen.