Online media, je kunt er niet omheen

Je herkent het vast wel. Je probeert een gesprek aan te gaan met je kind, maar je krijgt geen reactie. Met (als je geluk hebt) oortjes in, achter de tablet of mobieltje in de hand gaat je kind compleet op in wat het ziet en hoort. Totaal onbereikbaar. Weet jij eigenlijk waar je kind naar kijkt en hoelang het online is?

Media hebben een steeds grotere rol in ons leven en dat van ‘onze’ kinderen. Ze zijn niet meer weg te denken. Mediagebruik biedt kansen maar heeft ook een keerzijde. ‘Hoe om te gaan met media’ zou een vast onderdeel moeten zijn van de opvoeding waar ouders, school en andere volwassenen een verantwoordelijkheid in hebben.

Om meer bewustwording te creëren op het gebied van mediagebruik is er ook dit jaar weer de Week van de Mediawijsheid. Van 6 tot en met 13 november 2020 kunnen onder andere scholen actief aan de slag om kinderen mediawijzer te maken. Scholen, kinderopvangorganisaties en ouders kunnen games, tips, tools en achtergrondinformatie vinden op www.mediawijsheid.nl. Zo worden kinderen op een positieve, leuke en eigentijdse manier bewust gemaakt van hun mediagedrag, de rol van media, de mogelijkheden en de gevaren van media. Maar niet alleen kinderen, ook als volwassenen is het goed om weer eens stil te staan bij het eigen mediagebruik en bij de verantwoordelijkheid en rol van opvoeder hierin.

Tips voor ouders en andere opvoeders:

  • Geef het goede voorbeeld
  • Maak duidelijke afspraken over mediagebruik. Hoe lang, welke games, video, programma’s etc.
  • Kijk regelmatig met het kind mee zonder te oordelen.
  • Praat over wat kinderen kijken en meemaken. Ook over online belevenissen.
  • Speel samen een keer game of maak een TikTok. Zo krijg je inzicht in wat je kind zoal online doet, je leert ervan en kunt spelenderwijs sturen.
  • Bied alternatieven aan. Buitenspelen, spelletjes doen, bakken, een herfstwandeling maken en materialen verzamelen om te knutselen.
  • Bovenal leun niet achterover, maar gebruik je gezonde verstand en besteed aandacht aan het mediagedrag van het kind.

Hoe mediawijs is Brood & Spelen eigenlijk?

De week van de Mediawijsheid zet ook Brood & Spelen aan het denken. Hoe mediawijs zijn wij eigenlijk? Ook Brood & Spelen heeft een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid als het gaat om mediagebruik.

Brood & Spelen volgt zoveel mogelijk het beleid van school, ook als het gaat om mediagebruik. Toch verwachten we van onze medewerkers dat ze hier kritisch op zijn en blijven. Op de scholen waar we tussenschoolse opvang en pleinwacht verzorgen mogen de kinderen niet op hun mobieltjes, laptops of tablets tijdens de pauze. De medewerkers gebruiken geen mobiele telefoons, tenzij het voor het werk noodzakelijk is. Is dat het geval dan vertelt de medewerker waarom hij/zij even moet bellen of appen.

We zien in de coronaperiode dat de pedagogisch medewerkers van onze bso’s juist meer gebruik maken van telefoons en tablets. Ze kunnen geen ouders meer ontvangen en zijn aangewezen op online contact. Ze zijn zich bewust hiervan en proberen dat zoveel mogelijk buiten het zicht van de kinderen te doen of na de opvangtijd. Als dat niet lukt vertellen ze de kinderen wat het doel is van hun mediagebruik en laten ze even meekijken.

Brood & Spelen staat voor actieve opvang en daar past veel, passieve mediaconsumptie niet bij. We vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten spelen en hun energie kwijt kunnen. Onze medewerkers bieden afwisselende en leuke buitenactiviteiten aan. Is het weer minder dan zorgen ze voor knutselactiviteiten, andere creatieve activiteiten of gezelschapsspelletjes. Tuurlijk gaat af  en toe het Digibord aan. Dan is het aan de medewerkers, in samenspraak met school, wat de kinderen mogen zien. Dat is niet eenvoudig, maar wel belangrijk om daar de leiding in te nemen. Veelal wordt gekozen voor liedjes, Just Dance of TikTok Challenges, zodat kinderen lekker kunnen dansen en meezingen.

Hoe mediawijs Brood & Spelen is, is niet zo makkelijk vast te stellen. We werken met een groot team met veel verschillende mensen op locaties door heel Nederland. Het is daarom goed om elkaar weer te attenderen op het eigen mediagebruik, de voorbeeldfunctie en de kritische houding ten aanzien van media. We beseffen maar al te goed dat we daar als organisatie onze verantwoordelijkheid in hebben.