Lezen was nog nooit zo leuk

Van 30 september tot en met 11 oktober is het kinderboekenweek. Het thema? En toen. Terug in de tijd. Boeken zijn in staat geschiedenis tot leven te brengen. Je wordt als lezer meegenomen in een verhaal en waant je terug in de tijd.

Lezen zelf en het belang van lezen daarentegen zijn verre van geschiedenis! Al blijkt uit diverse wetenschappelijke onderzoeken dat er steeds minder wordt (voor)gelezen onder kinderen. Wist je bijvoorbeeld dat in de leeftijd 9-12 jaar nog maar heel weinig wordt voorgelezen. Het blijkt dat als kinderen zelf kunnen lezen er minder wordt voorgelezen. Ook lezen Nederlandse scholieren niet graag en steeds minder in hun vrije tijd (Gubbels, Netten, & Verhoeven, 2017 en Wennekers, Huysmans, & De Haan, 2018). Een zorgwekkende ontwikkeling. Zeker als je bedenkt hoe belangrijk lezen is in de ontwikkeling van het kind.

Waarom is (voor)lezen toch zo belangrijk?

Lezen is van onschatbare waarde voor de taalontwikkeling van kinderen. Het zorgt ervoor dat kinderen hun woordenschat uitbreiden en leren over zinsopbouw. Door te praten over wat ze lezen zijn kinderen actief met taal bezig. Daarnaast prikkelt lezen de fantasie en helpt lezen ze de wereld om hun heen beter te begrijpen. Het maakt moeilijke zaken bespreekbaar en kan steun bieden.

Bijna elk kind vindt het heerlijk om voorgelezen te worden. Exclusieve aandacht, daar voelen ze zich nooit te ‘oud’ voor. Naast dat het gezellig is, is voorlezen ook nog eens goed voor de concentratie en de luisterhouding. (Voor)lezen kan bovendien helpen rust en regelmaat en/of een ‘naar bed gaan’ ritueel te creëren. Daarom zouden wij kinderen moeten aanmoedigen (meer) te gaan lezen. We hebben daarin een zowel een opvoed- als voorbeeldfunctie.

Wij als Brood & Spelen vinden dat wij hier ook een verantwoordelijkheid in hebben. Het pauzemoment tussen de middag bij onze tussenschoolse opvang of tijd na school op onze bso’s zijn bij uitstek een momenten om (voor) te lezen. Voorlezen tijdens de lunch, als heerlijk chillmoment na schooltijd. Of kinderen stimuleren en de ruimte bieden om even lekker weg te dromen in hun boek voor de lessen weer starten.

De kinderboekenweek is een fantastische terugkerende campagne om kinderen enthousiast te maken en te motiveren te gaan lezen én onderwijs en ouders te stimuleren om een actieve rol te spelen in het bevorderen van het lezen. Met tal van leuke boekentips, spelletjes, lesmateriaal voor scholen, een kinderboekenweeklied en een kinderboekenweekgeschenk. Lezen was nog nooit zo leuk! Houden zo! Lees meer over de kinderboekenweek op www.kinderboekenweek.nl .